Weidevogelbeheer

Dit speciaal ingerichte weidevogelgebied is tot stand gekomen in samenwerking met de boer, het agrarisch collectief en het landgoed. Na een paar jaar laat deze samenwerking al veelbelovende resultaten zien.

De weidevogels in de Raaphorsterpolder kenden waarschijnlijk het beste broedseizoen van de afgelopen 10 jaar. Niet alleen waren er meer broedparen aanwezig dan tijdens de inventarisaties in de periode 2016-2022, ook werd er een verheugend hoog aantal vliegvlugge jongen waargenomen.

De belangrijkste redenen waren (naast het feit dat de beheerder en de boer die de percelen in pacht heeft ervoor zorgden dat de rust in de polder bewaard bleef), de verhoogde waterstand en de aanleg van een groot plas-dras perceel op een van de percelen bij het Molenpad.

Dit perceel was in het begin van het seizoen echter nog niet in trek bij weidevogels als Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur. Het natte voorjaar zorgden er voor dat er voldoende voedsel beschikbaar was op de overige percelen.

Eenden wisten daarentegen het gebiedje wel onmiddelijk te vinden. De Zomertalingen die langskwamen waren vrijwel zeker op doortrek, maar voor het eerst sinds 2007 kon er weer een territorium van de Wintertaling genoteerd worden. Het paartje verbleef tijdens het hele broedseizoen op het plas-dras perceel, totdat alleen het mannetje nog werd gezien. Hopelijk een teken dat het vrouwtje ergens in de buurt op het nest zat. Ook de Slobeend kende een goed broedseizoen. Er werden 4 vrouwtjes met jongen aangetroffen.

Later in het seizoen, na de droge periode in mei, werden de positieve effecten van het plas-dras perceel ook zichtbaar voor de steltlopers. Niet alleen verschoven Kievit en Tureluur hun territorium van de droge percelen naar het natte gedeelte, tevens werden er een groot aantal tweede legsels grootgebracht. Dit resulteerde in een mooi aantal jonge weidevogels, iets wat de laatste 10 jaar in de Raaphorsterpolder niet meer is voorgekomen.

Bemoedigend was de waarneming van een jonge Grutto, die druk voedsel aan het zoeken was in het plas-dras gedeelte. Ongetwijfeld een vogel die ergens in de polders tussen Leiden en Den Haag uit het ei is gekropen. Het aantal Grutto-jongen is hier jaarlijks nog slechts op één hand te tellen en er zijn jaren dat er helemaal geen jongen groot worden gebracht. Leukste verrassing waren de Kemphaantjes. Eerst een mannetje in broedtooi in juli en in september een jonge Kemphaan. Alhoewel dit doortrekkers zijn, geeft het toch aan hoe waardevol het is om zulke plas-dras percelen tot laat in het seizoen te handhaven. Ook ander steltlopersoorten als Watersnippen, Witgatjes, Bosuiters, Groenpootruiter en Oeverlopers werden aangetrokken door dit perceel en waren in de trekperiode van juli tot in september vrijwel constant in het gebied te vinden.

BMP-inventarisatie Weidevogels Raaphorstepolder 2013-2023:

Meer nieuws zien?

Naar nieuwsoverzicht

VANWEGE DE TE GROTE DRUKTE IS BESLOTEN DAT HET LANDGOED GESLOTEN WORDT. HET IS OOK NIET MOGELIJK TOEGANGSKAARTEN TE BESTELLEN.

 

https://www.landgoederendehorsten.nl/