Actueel

Vlindertelling 2023

Net als in het jaar 2022 telde Adri Remeeus ook in 2023 in het Koninklijk Landgoed De Horsten weer de dagvlinders. De methode van tellen houdt in dat langs 20 vaste secties, elk met een lengte van 50 meter, de daar aanwezige dagvlinders worden geteld.Dit alles geschiedt in het kader van het landelijke project ‘Vlindermeetnet’, opgezet door de professionele organisatie “De Vlinderstichting Nederland”, gevestigd in Wageningen.

Lees meer

Het maaien van de weilanden

Op De Horsten worden in deze periode de weilanden gemaaid. Voordat het maaien kan beginnen worden de weilanden eerst intensief en secuur gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld reekalfjes en vogelnesten

Lees meer

Weidevogelbeheer

Dit speciaal ingerichte weidevogelgebied is tot stand gekomen in samenwerking met de boer, het agrarisch collectief en het landgoed. Na een paar jaar laat deze samenwerking al veelbelovende resultaten zien.

Lees meer

De Seringenberg

De Seringenberg staat op het punt om uitbundig te gaan bloeien. Naast het begaanbaar houden van het pad naar de top, proberen we ook de slechte stukken weer vol met nieuwe seringen te krijgen.

Lees meer

Vlindertelling 2022

Ook in het jaar 2022 werden door Adri Remeeus in het Koninklijk Landgoed De Horsten weer de dagvlinders gemonitord langs een aantal van 20 secties, elk met een lengte van ongeveer 50 meter. Dit alles in het kader van het landelijke project ‘Vlindermeetnet’, opgezet en gecoördineerd door de professionele organisatie “De Vlinderstichting Nederland”, gevestigd in Wageningen.

Lees meer

'Plas dras’ gebieden aangelegd

Op de weilanden van landgoed De Horsten zijn onlangs zogenaamde ‘plas dras’ gebieden aangelegd voor weidevogels. Dit zijn gebieden met ondiepe plassen Op deze plas-drassen kunnen weidevogels rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen fungeren ze als opgroeigebied voor de kuikens.

Lees meer

Eendenkorven plaatsen

Op De Horsten zijn weer eendenkorven geplaatst. Door het gebruik van eendenkorven worden de nesten beschermd, zoals tegen roving of vernieling van de eieren en tegen slechte weersomstandigheden. Hopelijk weten de eenden de korven weer snel te vinden en kunnen we weer genieten van alle eendjes die in het water zwemmen.

Lees meer

VANWEGE DE TE GROTE DRUKTE IS BESLOTEN DAT HET LANDGOED GESLOTEN WORDT. HET IS OOK NIET MOGELIJK TOEGANGSKAARTEN TE BESTELLEN.

 

https://www.landgoederendehorsten.nl/