Actueel

Vlindertelling 2022

Ook in het jaar 2022 werden door Adri Remeeus in het Koninklijk Landgoed De Horsten weer de dagvlinders gemonitord langs een aantal van 20 secties, elk met een lengte van ongeveer 50 meter. Dit alles in het kader van het landelijke project ‘Vlindermeetnet’, opgezet en gecoördineerd door de professionele organisatie “De Vlinderstichting Nederland”, gevestigd in Wageningen.

Lees meer

'Plas dras’ gebieden aangelegd

Op de weilanden van landgoed De Horsten zijn onlangs zogenaamde ‘plas dras’ gebieden aangelegd voor weidevogels. Dit zijn gebieden met ondiepe plassen Op deze plas-drassen kunnen weidevogels rusten en foerageren. Tijdens het broedseizoen fungeren ze als opgroeigebied voor de kuikens.

Lees meer

Eendenkorven plaatsen

Op De Horsten zijn weer eendenkorven geplaatst. Door het gebruik van eendenkorven worden de nesten beschermd, zoals tegen roving of vernieling van de eieren en tegen slechte weersomstandigheden. Hopelijk weten de eenden de korven weer snel te vinden en kunnen we weer genieten van alle eendjes die in het water zwemmen.

Lees meer

Op deze pagina vindt u informatie over actuele gebeurtenissen op De Horsten

Op deze pagina vindt u informatie over actuele gebeurtenissen op De Horsten.

VANWEGE DE TE GROTE DRUKTE IS BESLOTEN DAT HET LANDGOED GESLOTEN WORDT. HET IS OOK NIET MOGELIJK TOEGANGSKAARTEN TE BESTELLEN.

 

https://www.landgoederendehorsten.nl/