De Koninklijke Landgoederen
De Horsten

WELKOM OP DE HORSTEN

Indien u De Horsten wilt bezoeken, dan is het advies eerst deze website te raadplegen over de maatregelen die dan gelden

Wandelaars die met de fiets of te voet komen, kunnen via het zijhek het landgoed betreden, of via de ingang aan de Horstlaan.
Wilt u toch met de auto komen houdt u er dan rekening mee, dat het parkeerterrein aan de Papeweg een beperkte capaciteit heeft. Buiten de hekken parkeren wordt u afgeraden in verband met de verkeersveiligheid en de overlast voor de buurt.

Een toegangskaart is geen reservering voor een parkeerplaats.

Houdt u er rekening mee dat bij te grote drukte het landgoed tijdelijk kan worden afgesloten voor bezoekers.

Van 1 april tot 1 oktober is het landgoed dagelijks geopend van 9:00-19.30 uur.

Openingstijden

1 oktober - 1 april:
dinsdag tot en met zondag van 9.00-17.00 uur Let op: dus op maandag gesloten!

1 april - 1 oktober:
dagelijks van 9.00-19.30 uur

Beheer van het landgoed

Een kwalitatief hoogwaardig landgoed met ruimte voor extensieve recreatie (wandelen). Dat is de hoofddoelstelling van het beheer van de Horsten. Om dat doel te bereiken is het nodig te werken aan herstel en versterking van cultuurhistorische waarde en aan omvorming van de traditionele intensieve landbouw naar een meer duurzame exploitatie, zoals biologische- of kringlooplandbouw en natuur- en weidevogelbeheer. Daarnaast wordt in het beheer van De Horsten gestreefd naar reductie van de ammoniakuitstoot en vermindering van nitraatuitspoeling, wordt duurzame bosbouw gepleegd met oog voor de cultuurhistorie en wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig natuurterrein met waar mogelijk meer vastlegging van kooldioxide.

De ambitie is om deze doelstellingen energieneutraal en kostendekkend te halen. Onderdeel daarvan is functieverandering en exploitatie van bestaande bebouwing, waarbij als randvoorwaarde geldt dat dit past binnen de kwetsbare natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

Raaphorst

Het oude kasteel Raaphorst zou in 1230 door Kerstand van Raephorst gebouwd zijn. Tot 1650 was het goed in bezit van deze familie. In 1783 kwam het in bezit van Mr. A.P. Twent, later minister van waterstaat onder Koning Lodewijk Napoleon. Deze is begonnen met het bebossen van de Raaphorst. In 1838 kocht Prins Frederik het goed. Het kasteel was toen al afgebroken. Hoe het oude kasteel er precies heeft uitgezien, is niet bekend. Alleen enkele oude tekeningen ...

Bijzondere gebouwen op
Landgoed de horsten

Eikenhorst

In 1553 was Hendrik van Raephorst eigenaar van deze hofstede. Hij verkocht de hofstede in 1598 aan de familie Boll, die in de zeventien¬de eeuw naast de hofstede een landhuis bouwde. Na aankoop liet Prins Frederik dit huis in 1845 afbreken. De hofstede bleef aanvankelijk gespaard, doch werd in de tweede wereldoorlog door een bombardement verwoest. Op deze plaats is na de oorlog een nieuwe boerderij gebouwd. Slechts de oude Beukenlaan, welke vanaf de rijks...

Bijzondere gebouwen op
Landgoed de horsten

Ter Horst

Het eerste Kasteel Ter Horst dateert al van 1203 en werd gebouwd door Philip van Wassenaar. Eeuwenlang bleef het goed in bezit van deze familie. Vanaf 1615 heeft het diverse eigenaren gekend. In 1838 kocht Prins Frederik het. Hij liet het oude kasteel afbreken en liet op dezelfde plaats het huidige jachtslot in 1865 in neo-gotische stijl bouwen, met een interieur ontworpen door Mouton. Slechts het oude in 1701, vermoedelijk naar ontwerp van Pieter Post geb...

Bijzondere gebouwen op
Landgoed de horsten

Bekijk overige landhuizen
SeringenbergJachthuis/Theepaviljoen

Geschiedenis

Het historische landgoed De Horsten bestaat uit een samenstel van drie complexen historische buitenplaatsen: Eikenhorst, Ter Horst en Raaphorst. De Horsten is op haar beurt onderdeel van een samenstel van buitenplaatsen zoals De Paauw, Backershagen en Groot Haesebroek. Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden (1797-1881), de tweede zoon van koning Willem I, verwierf in 1838 de landgoederen Raaphorst en Ter Horst en in 1846 Eikenhorst. Het zijn alle drie buitenplaatsen met een lange geschiedenis, die in het geval van Ter Horst en Raaphorst teruggaat tot de Middeleeuwen. In opdracht van de prins werkte de Duitse architect C.E.A. Petzold (1815-1891) vanaf 1854 aan de eenwording van de verschillende landgoederen door het gebruik van zichtassen en de aanleg van een zgn. "Umfahrungsweg" langs de verschillende bezienswaardigheden en huizen van de afzonderlijke buitenplaatsen. Hij maakte daarbij deels gebruik van de nog aanwezige formele elementen als vaarsloten en lanenstructuren. De bestaande vroeg-landschappelijke stijl van Zocher sr. en jr. werd door Petzold aangepast in een rijpere stijl. Hierdoor ontstond één van de grootste 19de-eeuwse landschapsparken in ons land.

https://cultureelerfgoed.nl/eikenhorst-de-horsten

Plan uw bezoek

Type
Prijs
Aantal
Jongeren (4 - 15)
€0,50
65+
€0,50
Volwassenen
€1,-
Gezinsjaarkaart
€16,-
Gezinsjaarkaart (65+)
€8,-
Vergunning trouwauto
€50,-
Uw toegangskaarten

Totaal €0,00

Trouwfoto's en bruidsauto

Optie 1: lopend

Toegestaan mits alle personen in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs

Optie 2: met één (bruids)auto

Toegestaan mits voorzien van een vergunning. Kosten vergunning: € 50,-

Parkeren bruidsauto: uitsluitend net voorbij het theehuis aan de rechterzijde van de weg.

Openingstijden

1 oktober - 1 april:
dinsdag tot en met zondag van 9.00-17.00 uur Let op: dus op maandag gesloten!

1 april - 1 oktober:
dagelijks van 9.00-19.30 uur

1 april - 1 oktober:
dagelijks van 9.00-19.30 uur

1 oktober - 1 april:
dinsdag tot en met zondag van 9.00-17.00 uur Let op: dus op maandag gesloten!

VANWEGE DE TE GROTE DRUKTE IS BESLOTEN DAT HET LANDGOED GESLOTEN WORDT. HET IS OOK NIET MOGELIJK TOEGANGSKAARTEN TE BESTELLEN.

 

https://www.landgoederendehorsten.nl/