De Koninklijke Landgoederen
De Horsten

Geachte bezoeker, 

Vanaf 1 april tot 1 oktober is het landgoed dagelijks geopend van 9.00-19.30 uur.

Toegang tot De Horsten is gratis. 

Indien u van de parkeerplaats gebruik wilt maken kan dit alleen via betaald parkeren, met een dagkaart of jaarkaart, gekoppeld aan het kenteken. U kunt dit ter plaatse regelen via de QR codes op de borden of via de knop bovenaan deze pagina.

Houdt u er rekening mee dat honden niet zijn toegestaan?

Het theepaviljoen heeft een eigen website: https://www.theepaviljoendehorsten.nl/

Openingstijden

1 oktober - 1 april:
dinsdag tot en met zondag van 9.00-17.00 uur Let op: dus op maandag gesloten!

1 april - 1 oktober:
dagelijks van 9.00-19.30 uur

Actueel

Het maaien van de weilanden

Op De Horsten worden in deze periode de weilanden gemaaid. Voordat het maaien kan beginnen worden de weilanden eerst intensief en secuur gecontroleerd op de aanwezigheid van bijvoorbeeld reekalfjes en vogelnesten. Bekijk hier hoe dat gaat.

 

Lees meer

Raaphorst

Het oude kasteel Raaphorst zou in 1230 door Kerstand van Raephorst gebouwd zijn. Tot 1650 was het goed in bezit van deze familie. In 1783 kwam het in bezit van Mr. A.P. Twent, later minister van waterstaat onder Koning Lodewijk Napoleon. Deze is begonnen met het bebossen van de Raaphorst. In 1838 kocht Prins Frederik het goed. Het kasteel was toen al afgebroken. Hoe het oude kasteel er precies heeft uitgezien, is niet bekend. Alleen enkele oude tekeningen ...

Bijzondere gebouwen op
Landgoed de horsten

Eikenhorst

In 1553 was Hendrik van Raephorst eigenaar van deze hofstede. Hij verkocht de hofstede in 1598 aan de familie Boll, die in de zeventien¬de eeuw naast de hofstede een landhuis bouwde. Na aankoop liet Prins Frederik dit huis in 1845 afbreken. De hofstede bleef aanvankelijk gespaard, doch werd in de tweede wereldoorlog door een bombardement verwoest. Op deze plaats is na de oorlog een nieuwe boerderij gebouwd. Slechts de oude Beukenlaan, welke vanaf de rijks...

Bijzondere gebouwen op
Landgoed de horsten

Ter Horst

Het eerste Kasteel Ter Horst dateert al van 1203 en werd gebouwd door Philip van Wassenaar. Eeuwenlang bleef het goed in bezit van deze familie. Vanaf 1615 heeft het diverse eigenaren gekend. In 1838 kocht Prins Frederik het. Hij liet het oude kasteel afbreken en liet op dezelfde plaats het huidige jachtslot in 1865 in neo-gotische stijl bouwen, met een interieur ontworpen door Mouton. Slechts het oude in 1701, vermoedelijk naar ontwerp van Pieter Post geb...

Bijzondere gebouwen op
Landgoed de horsten

Bekijk overige landhuizen
SeringenbergJachthuis/Theepaviljoen

Beheer van het landgoed

Een kwalitatief hoogwaardig landgoed met ruimte voor extensieve recreatie (wandelen). Dat is de hoofddoelstelling van het beheer van de Horsten. Om dat doel te bereiken is het nodig te werken aan herstel en versterking van cultuurhistorische waarde en aan omvorming van de traditionele intensieve landbouw naar een meer duurzame exploitatie, zoals biologische- of kringlooplandbouw en natuur- en weidevogelbeheer. Daarnaast wordt in het beheer van De Horsten gestreefd naar reductie van de ammoniakuitstoot en vermindering van nitraatuitspoeling, wordt duurzame bosbouw gepleegd met oog voor de cultuurhistorie en wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig natuurterrein met waar mogelijk meer vastlegging van kooldioxide.

De ambitie is om deze doelstellingen energieneutraal en kostendekkend te halen. Onderdeel daarvan is functieverandering en exploitatie van bestaande bebouwing, waarbij als randvoorwaarde geldt dat dit past binnen de kwetsbare natuur en de cultuurhistorie van het gebied.

Plan uw bezoek

Type
Prijs
Aantal
Jongeren (4 - 15)
€0,50
65+
€0,50
Volwassenen
€1,-
Gezinsjaarkaart
€16,-
Gezinsjaarkaart (65+)
€8,-
Vergunning trouwauto
€50,-
Uw toegangskaarten

Totaal €0,00

Trouwfoto's en bruidsauto

Een bruidsauto is toegestaan mits voorzien van een vergunning, kosten € 50.

Een vergunning kunt u aanvragen via: info@landgoederendehorsten.nl

Parkeren bruidsauto: uitsluitend net voorbij het Theehuis aan de rechterzijde van de weg.

Trouwfoto's en bruidsauto

Optie 1: één (bruids)auto

Toegestaan mits voorzien van een vergunning. Kosten vergunning: € 50,-

Parkeren bruidsauto: uitsluitend net voorbij het theehuis aan de rechterzijde van de weg.

Openingstijden

1 oktober - 1 april:
dinsdag tot en met zondag van 9.00-17.00 uur Let op: dus op maandag gesloten!

1 april - 1 oktober:
dagelijks van 9.00-19.30 uur

1 april - 1 oktober:
dagelijks van 9.00-19.30 uur

1 oktober - 1 april:
dinsdag tot en met zondag van 9.00-17.00 uur Let op: dus op maandag gesloten!

VANWEGE DE TE GROTE DRUKTE IS BESLOTEN DAT HET LANDGOED GESLOTEN WORDT. HET IS OOK NIET MOGELIJK TOEGANGSKAARTEN TE BESTELLEN.

 

https://www.landgoederendehorsten.nl/